Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Wat is mijn herregistratietermijn?

De herregistratietermijn is 5 jaar. U heeft dus 5 jaar om aan de eisen te voldoen.

Uw termijn gaat in op uw (her-)registratiedatum, deze datum staat ook vermeld op uw certificaat