jaar NVO
Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog Herregistratie

Wat is mijn herregistratietermijn?

De herregistratietermijn is 5 jaar. U heeft dus 5 jaar om aan de eisen te voldoen.

Uw termijn gaat in op uw registratiedatum, deze datum staat ook vermeld op uw certificaat.

Let op: Was u op 1 juli 2015 al geregistreerd als Basis-Orthopedagoog? Dan is 1 juli 2015 de start van uw termijn en is 30 juni 2020 de uiterste datum waarop u uw complete herregistratiedossier moet indienen ter beoordeling