Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Waarom is er een herregistratie?

De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Middels de herregistratie toont u eens in de 5 jaar aan dat u uw vak heeft bijgehouden middels deskundigheidsbevordering en werkervaring.

Op deze manier blijven uw kennis en werkervaring actueel en is dit ook inzichtelijk voor bijvoorbeeld uw cliënten en werkgever.