Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Hoe houd ik activiteiten bij voor de herregistratie?

Via het ledengedeelte van de NVO website heeft u als NVO Basis-Orthopedagoog een persoonlijk dossier.

Nu komt u in uw herregistratiedossier.

Geaccrediteerde scholingen worden door de aanbieder ingevoerd. Voor andere activiteiten -zoals intervisie en de werkervaringsuren- voegt u zelf de benodigde stukken toe (getekende presentielijsten/werkgeversverklaring).

Meer weten? Zie hieronder voor meer informatie.