Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd

Ben je meer dan 5 jaar geleden afgestudeerd, dan is de 5-jaar-regeling voor jou van toepassing.

Deze regeling houdt in dat je moet kunnen aantonen in de laatste 5 jaar uw orthopedagogische kennis en ervaring op peil te hebben gehouden.

Voor het overzicht van postacademisch onderwijs moet een overzicht van scholingen toegevoegd worden in de aanvraag. Daarnaast voeg je de behaalde certificaten van dit onderwijs toe. Verder zijn intervisie en/of supervisie en werkervaring verplicht om toe te voegen. Zie downloads voor de te gebruiken formats.

De gehele regeling is terug te vinden in het Registratiereglement.