Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd

Bent u meer dan 5 jaar geleden afgestudeerd, dan is de 5-jaar-regeling voor u van toepassing.

Deze regeling houdt in dat u moet kunnen aantonen in de laatste 5 jaar uw orthopedagogische kennis en ervaring op peil te hebben gehouden.

Voor het overzicht van postacademisch onderwijs voegt u een overzicht van scholingen toe in uw aanvraag. Daarnaast voegt u de behaalde certificaten van dit onderwijs toe.

De gehele regeling vindt u in het Registratiereglement op onze registratiepagina.