Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Registratie

Ik heb een andere studie afgerond binnen de sociale wetenschappen dan orthopedagogiek. Kan ik dan toch de registratie NVO Basis-Orthopedagoog behalen?

Uw universitaire opleiding op grond waarvan u lid bent geworden van de NVO, zal wellicht niet op alle vereiste onderdelen voldoen aan de eisen voor deze registratie. U kunt een aanvraag indienen en als bijlagen meesturen:

  • Een kopie van uw bul
  • Een compleet vakkenoverzicht

Daarnaast voegt u toe in de aanvraag: Overzicht vakken bij eisen. Hierop geeft u aan in welke vakken de betreffende theorie-eis is behandeld.

De commissie zal dan beoordelen aan welke onderdelen nog voldaan moet worden via het volgen van cursorisch onderwijs (postacademisch onderwijs/contractonderwijs) om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen.

De NVO heeft hiervoor geen ‘goedgekeurde’ cursussen. U kunt deze zelf zoeken en voorleggen aan de NVO met de vraag of het betreffende onderwijs voldoet.