Accreditatie-aanvraag voor supervisorenopleiding (orthopedagoog-generalist)

Wil je accreditatie aanvragen voor een opleiding, zodat deze voor leden kan leiden tot opname in het NVO Kwaliteitsregister supervisoren orthopedagoog-generalist? Dien dan jouw aanvraag in bij de NVO.

Vanuit het historisch perspectief binnen de NVO is supervisie een methode van professioneel begeleiden die zich richt op deskundigheidsbevordering in beroepen waarin de relatiehantering cruciaal is voor de kwaliteit van het werk.

Daarom heeft de NVO een accreditatiereglement opgesteld. Hierin staan de gestelde eisen omschreven om opgenomen te worden in het NVO Kwaliteitsregister supervisoren orthopedagoog-generalist:

Accreditatie-aanvraag indienen voor een Supervisorenopleiding

Jouw aanvraag wordt behandeld door de Commissie registratie OG en supervisoren OG. Je stuurt de aanvraag via de mail aan: info@nvo.nl o.v.v. Accreditatie supervisorenopleiding

Tarief voor de aanvraag

Aan de beoordeling en verwerking van de aanvraag zijn administratiekosten verbonden, namelijk €308,00 excl. BTW. Je ontvangt hiervoor een factuur. Bij afwijzing van de aanvraag worden de administratiekosten niet teruggestort.