NVO Nieuws 13-05-2022

Salarissen onderwijspersoneel gaan omhoog

Eind april werd bekend dat het kabinet fors gaat investeren in het onderwijs. Er komt 1,5 miljard euro vrij, onder meer voor de verhoging van de salarissen van leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Het personeel op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgt bovendien een extra, structurele toelage boven op het salaris.

null

Wat betekent het akkoord concreet? De belangrijkste punten op een rij:

  • De salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt verkleind. Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen als hun collega’s (in een vergelijkbare functie) in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat basisschoolleraren er in de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit gaan (een stijging van 5.300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris). Ook onderwijsondersteuners gaan erop vooruit, al geldt voor hen dat de kloof met het voortgezet onderwijs minder groot is.
  • Op scholen met veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgt het onderwijspersoneel een structurele arbeidsmarkttoelage boven op het salaris. Dit moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om op deze scholen aan de slag te gaan.
  • Voor het onderwijsondersteunend personeel geldt een extra nominale eindejaarsuitkering van € 275 bruto.
  • De werkdruk in het voortgezet onderwijs wordt verkleind. Hiervoor wordt 300 miljoen euro vrijgemaakt (zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd).
  • Leraren krijgen meer tijd en ruimte voor ontwikkeling en bijscholing. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar.


De salarissen van orthopedagogen, als onderwijsondersteunend personeel, blijven wel flink achter. Dit leidt tot een nog grotere scheefgroei tussen de inschaling van orthopedagogen enerzijds en die van onderwijsprofessionals die in de lerarenschaal vallen (zoals leraren en intern begeleiders) anderzijds.

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao po

Alle leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs ontvingen vorige week een ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord van de cao primair onderwijs. Wanneer de leden van de bonden en werkgeverskoepels instemmen met dit akkoord zal dit worden omgezet in cao-afspraken en zal het salaris met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden aangepast.

> Lees hier het onderhandelaarsakkoord