In de media 13-05-2022

Orthopedagogen zijn noodzakelijk voor hun leerlingen, maar hun salaris blijft achter

ND.nl - Onderwijspedagoog Ilse van der Mark pleit in het Nederlands Dagblad voor betere arbeidsvoorwaarden voor orthopedagogen in het onderwijs. Salaris en ontwikkelmogelijkheden blijven achter, terwijl orthopedagogen hard nodig zijn voor leerlingen, hun ouders en docenten. “Veel leerlingen hebben extra aandacht nodig om tot leren te komen. Het is voor hen belangrijk zich gehoord te weten en zich sociaal veilig te voelen. Dat geldt net zo goed voor ouders, die vaak als geen ander weten wat voor hun kind nodig is. Steeds meer leraren voelen zich helemaal niet zo bekwaam om, naast hun didactische taken, goed in te spelen op ouders en leerlingen met tal van complexe vragen. Veel van  deze complexe situaties vergen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, een aanpak waarvoor de leraar niet is opgeleid.” 

> Naar artikel

Eerder publiceerde Ilse van der Mark (beleidsmedewerker onderwijs NVO) de resultaten uit de ledenraadpleging onderwijs.