NVO Nieuws 08-03-2022

Resultaten NVO ledenpeiling onderwijs | Kwart orthopedagogen dreigt het onderwijs te verlaten

In december 2021 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in het onderwijs. Het doel van dit onderzoek was om de rol en de positie van de orthopedagoog in het onderwijs in kaart te brengen. 

null

Meer dan 500 leden reageerden op de peiling. De NVO gebruikt de uitkomsten om haar pleidooi voor het rechttrekken van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs kracht bij te zetten. Ook zet de NVO zich, met dit rapport in de hand, in om in onderwijscao’s middelen en mogelijkheden voor bij- en nascholing, te verruimen en te borgen.

Aanbevelingen

  1. Het behoud van orthopedagogische expertise is noodzakelijk om passend onderwijs te realiseren. Zet daarom – als werkgevers en politiek - direct in op het rechttrekken van de scheefgroei tussen de inschaling van orthopedagogen enerzijds en van leerkrachten en andere zorgprofessionals anderzijds.
  2. Waarborg her- en bijscholing van orthopedagogen in het onderwijs. Besteed in de cao-onderhandelingen expliciet aandacht aan middelen en ruimte voor scholing voor ook deze beroepsgroep.
  3. Zorg als scholingsaanbieder dat bij- en nascholing op het gebied van soft skills beschikbaar en geaccrediteerd is en/of kan meetellen voor herregistratie bij de beroepsverenging.
  4. Faciliteer voor orthopedagogen binnen het onderwijs professionele doorontwikkeling in de vorm van de BIG-geregistreerde postmaster-opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Downloads

> Rapportage ledenpeiling Orthopedagogen in het onderwijs
> Infographic met de belangrijkste resultaten