Accreditatie-aanvraag universitaire masteropleiding

De NVO kent twee registraties op universitair masterniveau: het register NVO Basis Orthopedagoog en het register NVO Basis Pedagoog.
In de beide registratiebrochures op deze pagina vindt u de beschrijving en eisen voor deze registraties. Bij de registratie NVO Basis Orthopedagoog kan ook de NVO Basisaantekening diagnostiek worden behaald.

Universiteiten kunnen een accreditatie-aanvraag indienen voor deze registraties.

NVO Basis Orthopedagoog:
Download het invulschema waarin u de vakken koppelt aan de theorie-eisen en bijbehorende EC's. Naast dit ingevulde schema voegt u bij uw aanvraag een compleet vakkenoverzcht en vakkenbeschrijving uit de studiegids. Ook een beschrijving van eisen aan de stage is vereist.

NVO Basis Pedagoog
Download het invulschema waarin u de vakken koppelt aan de theorie-eisen en bijbehorende EC's. Naast dit ingevulde schema voegt u bij uw aanvraag een compleet vakkenoverzcht en vakkenbeschrijving uit de studiegids. Ook een beschrijving van eisen aan de stage is vereist.

 

Accreditatie-aanvragen worden beoordeeld door de Accreditatiecommissie NVO Basis Orthopedagoog/Pedagoog. Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.
U kunt uw aanvraag in 8-voud toezenden aan:
NVO
Catharijnesingel 47
3511 GC  Utrecht