NVO Basisaantekening Diagnostiek

Wie kan mij superviseren voor de NVO Basisaantekening diagnostiek (20 uur)?

Als erkend supervisor worden aangemerkt degenen die in het bezit zijn van ten minste één van de volgende categorieën:

  • de registratie als supervisor NVO Orthopedagoog-Generalist
  • de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist met ten minste 5 jaar werkervaring als zodanig
  • de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP met ten minste 5 jaar werkervaring als zodanig
  • de registratie als gezondheidszorgpsycholoog met ten minste 5 jaar werkervaring als zodanig
  • een door de NIP-commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek erkend supervisorschap
  • een docent-supervisorschap Basisaantekening Psychodiagnostiek, verbonden aan een der universiteiten

Tussen supervisor en supervisant mag geen sprake zijn van een hiërarchische en/of directe werkrelatie dan wel familiaire band.