NVO Basisaantekening Diagnostiek

Hoe ziet een onafhankelijkheidsverklaring eruit?

Wanneer u en uw supervisor werkzaam zijn bij dezelfde organisatie, moet er bij de aanvraag NVO Basisaantekening diagnostiek een verklaring worden bijgevoegd waaruit blijkt dat er tussen supervisor en supervisant geen sprake is van een hiërarchische of directe werkrelatie dan wel familiaire band.

U stelt deze verklaring zelf op en deze moet door zowel u als uw supervisor worden ondertekend.

Voorbeeldtekst

Hierbij verklaren …………..(supervisor) en ………………(supervisant) dat er in het supervisietraject ……………...(periode) ten behoeve van de NVO Basisaantekening diagnostiek tussen supervisor en supervisant geen sprake was van een hiërarchische of directe werkrelatie dan wel familiaire band.

Ondertekening:

Supervisor                                                                                                 Supervisant

Handtekening en datum                                                                           Handtekening en datum