Waar bent nu naar op zoek?
Algemene informatie over Kwaliteitsregisters Herintrede

Welke gegevens zijn van belang (BO & OG)?

In uw dossier (orthopedagoog of orthopedagoog generalist) moeten minimaal gegevens staan betreft:

  • Gevolgde (geaccrediteerde) scholing
  • Intervisie (presentielijsten) / Supervisie (supervisieverklaring)
  • Werkgeversverklaring