Algemene informatie over Kwaliteitsregisters Herintreden

Wat zijn de eisen voor herintreding?

Om weer bij de NVO te kunnen worden geregistreerd, zijn er 2 stappen: 

  1. Eerst opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap;
  2. en vervolgens via de herintredersregeling weer een aanvraag voor de registratie.

Eisen van de herintreding

Bij de herintredersregeling worden alle relevante activiteiten van de afgelopen 5 jaar bekeken op het moment van aanvraag. In hoeverre heeft u binnen deze periode aan de eisen voldaan? 

De eisen zijn hetzelfde als voor de herregistratie. In het kort:

  • 120 punten deskundigheidsbevordering, waaronder minimaal 40 punten scholing en minimaal 40 uur intervisie en/of supervisie
  • 2.500 uur werkervaring als orthopedagoog

Wij raden u aan om het herintredingsverzoek in te dienen op het moment dat u denkt te kunnen voldoen aan de eisen. Wij zetten dan in PE-online een dossier voor u klaar.