Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Wanneer start mijn nieuwe termijn?

Bij goedkeuring van het herregistratiedossier gaat uw nieuwe termijn in op de dag nadat uw 'oude' dossier is verlopen. 

Dit geldt ook als uw dossier eerder of later dan die datum wordt beoordeeld.

Voorbeeldsituatie

Uw einddatum van de herregistratietermijn is 31-12-2020, uw nieuwe herregistratietermijn start dan op 1-1-2021. Ook als uw dossier al eerder wordt goedgekeurd. Nieuwe activiteiten kunnen dan ook vanaf 1-1-2021 worden opgevoerd voor uw nieuwe dossier.