Basisaantekening Diagnostiek

Mag ik stage-uren vanuit de studie gebruiken voor de vereiste 500 uur werkervaring via de regeling ná afstuderen?

Nee, dit is niet mogelijk. 

U dient in dit geval de gehele regeling voor het behalen van de NVO Basisaantekening diagnostiek na afstuderen te volgen. 

Voor het onderdeel werkervaring betekent dit:

  • 500 uur orthopedagogische werkervaring op academisch niveau, waarvan 200 uur diagnostiek. 
  • Casuïstiek voor de 3 gevalsbeschrijvingen moet vanuit deze werkervaring afkomstig zijn. 
  • Bij de aanvraag dient u hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen.

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring(en) met daarin ten minste opgenomen:

  • uw functie
  • uw werkzaamheden
  • het aantal contracturen per week
  • de aanstellingsperiode
  • en het totaal aantal uren die de postacademische werkervaring beslaat. 

De verklaring dient op het logopapier van de betreffende instelling opgemaakt te worden en ondertekend te worden door een staffunctionaris.