Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Herregistratie

Ik ben in opleiding tot OG

Wanneer u in het opleidingstraject tot OG zit en uw registratiedatum OG zal voor de einddatum van de herregistratietermijn Basis-Orthopedagoog vallen, dan is dit dossier voor u niet van toepassing. Vanaf het moment dat u bent geregistreerd als OG, dan is de herregistratieregeling OG voor u van toepassing.

Indien u het OG-opleidingstraject zal afronden na de einddatum van de herregistratie basis-orthopedagoog, dan moet u zich wel herregistreren als basis-orthopedagoog. De werkervaring, supervisie en geaccrediteerde scholingen in het kader van uw opleidingstraject tellen ook mee voor uw herregistratie.