Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Geaccrediteerde scholingen staan als niet geaccrediteerd in mijn PE-dossier

Alleen scholingen -en andere activiteiten- die binnen uw herregistratietermijn vallen kunt u meetellen voor uw dossier. Scholingen die u heeft afgerond voor de startdatum van uw dossier tellen niet mee en staan daarom als 'niet-geaccrediteerd' vermeld.