Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter (Trouw, special Jeugd & Gezin, sept 2018)

In de special Jeugd & Gezin die in september 2018 als bijlage bij Trouw verscheen kwam NVO-lid Marieke Beentjes aan het woord. In het artikel 'Doelen nieuwe jeugdwet nog niet gerealiseerd' laat zij zien hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de praktijk nog beter kan.

Klik hier om te downloaden

NVO pedagogen zetten in op kind- en jeugdperspectief Wethouder Mattias Gijsbertsen: ‘Ik wil écht met kinderen praten’ (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2018)

De transformatie komt op gang. Gemeente en pedagogische wetenschap zijn samen op weg in het Zorglandschap. Bij wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen (Groningen) leven vele ambities. ‘Hoe kunnen we daadwerkelijk het motto één gezin één plan beter realiseren? Wanneer moet je zeggen: ‘Een situatie is echt te onveilig voor kinderen?’ Hoe ondersteun je pleegouders? Dat soort vragen en veel meer, daar kunnen orthopedagogen vanuit wetenschappelijk onderzoek én vanuit de praktijk hun licht over laten schijnen.’

Klik hier om te downloaden

Begeleid ouders kinderen met beperking (Parool, Special Familiegezondheid, juli 2018)

Zo'n 65.000 kinderen in Nederland hebben een beperking. Hun ouders staan vaak onder zware druk. In Nederland is de zorg vooral op het kind gericht, en niet op de omgeving waarin het opgroeit. "De vraag zou óók meten zijn; wat heft het gezin nodig om het leven dragelijk te maken?". 

Klik hier om te downloaden

NVO-orthopedagoog zet in op samenwerking én privacy - Privacy vergt zorgvuldige afweging door professional (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2017)

Voor orthopedagogen is de pedagogische relatie het aangrijpingspunt van hun handelen: zij zoeken verklaringen én oplossingen in die relatie. Orthopedagogen streven primair naar normalisatie van de opvoedingsrelatie; of die nu eenvoudig of heel complex is. De NVO-beroepscode is dé professionele standaard voor NVO-orthopedagogen.

Klik hier om te downloaden

NVO-orthopedagoog is breed inzetbaar - Zorgverlener, poortwachter in het wijkteam en aanjager van vernieuwing’ (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2016)

Advies bij de transformatie in het sociaal domein? Een POH-jeugd in uw gemeente? Versterking van het gezin rondom mensen met een beperking? De NVO-orthopedagoog kan iets voor u betekenen. Dat is de hoofdboodschap die de NVO dit jaar meegeeft in de VNG Special Jeugd.

Klik hier om te downloaden

Hoe passend onderwijs wél kan slagen (Focus, okt 2015)

Pedagogen kunnen ondersteuning en begeleiding bieden op scholen en bij samenwerkingsverbanden, maar ook aan de beleidsmatige kant zijn zij van meerwaarde. Met name kunnen pedagogen een brug slaan tussen schoolleiding en docenten. Dit en meer kunt u lezen in dit artikel.

Klik hier om te downloaden

Praktijkverhalen van orthopedagogen in jeugdhulp en onderwijs (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2015)

Voor de derde keer op rij staat de NVO met een artikel in de Special Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gezien de decentralisatie van alle vormen van jeugdhulp per 1 januari 2015 en de uitdaging van gemeenten en zorgprofessionals om de transformatie vorm te geven, vraagt de NVO dit keer aandacht voor de bijdrage van (ortho)pedagogen in jeugdhulp en onderwijs.

Klik hier om te downloaden

'De pedagoog in transitie' (Focus, okt 2014)

De invoering van passend onderwijs en de veranderingen in de jeugdhulp en de zorg hebben consequenties voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en hun directe omgeving. Pedagogen ondersteunen de opvoedrelatie in tal van domeinen en kunnen de stelselwijzigingen daarom overzien en bruggen slaan tussen de verschillende stelsels.

Klik hier om te downloaden

Expertise (ortho)pedagoog kans voor innovatie (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2014)

Ook de NVO ziet de bezorgdheid bij verschillende actoren die bij de decentralisatie betrokken zijn. Ondanks deze bezorgdheid is het belangrijk dat alle betrokkenen medeverantwoordelijkheid nemen en ambities formuleren. Hoe innovatief wordt u als gemeente? Wat wilt u bereiken? Hoe doet u dat het meest effectief en efficiënt? En: hoe gebruikt u daarvoor de expertise van de juiste (pedagogische) professional?

Klik hier om te downloaden