NVO Nieuws 31-01-2024

Tweede Kamerleden krijgen inkijkje in wereld van mensen met een beperking

Afgelopen woensdag organiseerden de VGN samen met BPSW, LFB, NVAVG, Ieder(in) en de NVO een lunchbijeenkomst om met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan over de positie van mensen met een beperking en goede gehandicaptenzorg. De bijeenkomst in Nieuwspoort werd goed bezocht door belangstellende Kamerleden en beleidsmedewerkers.

null

Foto: Ellis Jongerius aan het woord. Zij is ervaringsdeskundige en directeur bij de LFB, de landelijke belangenorganisatie.

De bijeenkomst startte met een aantal scenes van De Verwanten, een toneelstuk door acteurs met een (licht) verstandelijke beperking. Zij gaven een inkijkje in hun leefwereld en maakten grote indruk op de aanwezigen. Vervolgens vertelden Illya Soffer (directeur Ieder(in)) en Boris van der Ham (voorzitter VGN) over de ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland. En over de (tientallen) wetten en systemen waarmee zij te maken krijgen in hun leven, al dan niet ondersteund door de professionele gehandicaptenzorg waar ruim 190.000 medewerkers zich met grote betrokkenheid voor hen inzetten.

Kijk over de grenzen van wetten
Soffer en Van der Ham drukten de aanwezige Kamerleden en hun beleidsmedewerkers op het hart dat mensen met een beperking gewoon moeten kunnen meedoen in Nederland, iets wat nu niet vanzelfsprekend is. Na enkele vragen van aanwezige Kamerleden vertelden zij waarom mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten een plek verdienen in het regeerakkoord. Soffer: ‘Daarbij is het belangrijk dat jullie in de Tweede Kamer de wereld van mensen met een beperking in de breedste zin bekijken. Debatteer dus niet alleen over de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, want het leven van mensen met een beperking speelt zich niet af binnen de grenzen van zo’n wet: het gaat over onderwijs, vervoer, hulpmiddelen, zorg en ga zo maar door.’ Van der Ham vulde aan: ‘Het is nodig dat de hekken tussen ministeries worden doorbroken. Gehandicaptenzorg is niet alleen een ‘zorg’ onderwerp. Mensen met een beperking hebben die een heel leven lang, dus beweeg met hun leven mee.’

Vervolgens nam Ellis Jongerius (foto) het woord. Zij is ervaringsdeskundige en directeur bij de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij schetste een indringend beeld van de leefwereld van mensen met een licht verstandelijke beperking en maakte de kamerleden duidelijk wat zij kunnen betekenen.

In gesprek
De aanwezige Kamerleden (en beleidsmedewerkers) gingen vervolgens in gesprek met ervaringsdeskundigen op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en met de beroepsverenigingen (BPSW, NVAVG en de NVO), de clientorganisaties (Ieder(in) en LFB, en de VGN. 

Samen werken aan een betere toekomst
Hoopgevend is dat deze week bijna unaniem een motie is aangenomen waarin de Tweede Kamer de minister vraagt om de meerjarige nationale strategie en werkagenda voor het voorjaarsreces 2024 naar de Kamer te sturen. De meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten moet structurele uitsluiting en achterstelling aanpakken en volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maken.    

Andere maatregelen die wij aan de Tweede Kamerleden meegaven waren:

  • Zorg dat mensen kunnen meedoen.
  • Maak gebruik van de mogelijkheden van mensen met een beperking om werk en maatschappelijke activiteiten die door de tekorten op de arbeidsmarkt nu blijven liggen, op te pakken.
  • Schrap de voorgenomen bezuiniging op de Wlz en de Jeugdzorg. 
  • Vereenvoudig het systeem met één wet voor hulpmiddelen en woningaanpassing.
  • Maak een aparte regeling voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking in de zorgwetten en het sociaal domein.
  • Zorg voor een overzicht (landelijk en transparant) van het aanbod van (woon)plekken bij zorgorganisaties én een overzicht van behoeften van mensen met een zorgvraag die op zoek zijn naar een plek.

Lees hier meer over onze gezamenlijke input voor de formatie en download onze gezamenlijke brief. 

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten, de LFB, belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een licht verstandelijke beperking, de Nederlandse vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (NVAVG), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).