NVO Nieuws 12-04-2024

Beroepenstructuur psychologische zorg

Orthopedagogen en psychologen zijn beide onmisbare professionals in de zorg die een gelijkwaardig ontwikkelingsperspectief in hun carrière verdienen. Als de plannen voor de nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg onveranderd worden doorgevoerd, belemmert dat ontwikkelingskansen voor orthopedagogen. Bezorgde orthopedagogen reageerden met een petitie en deze is 7.700 maal ondertekend door orthopedagogen, maar ook door psychologen en werkgevers. 

null

Foto: (van l naar r): Noor van Andel, Michelle van Bommel, minister Conny Helder, Noa Kuipers

De petitie werd op dinsdag 9 april aan Minister Conny Helder aangeboden en is hier te vinden. De minister van VWS waardeerde het gesprek met deze betrokken zorgprofessionals en gaf aan de petitie en alle reacties serieus te nemen.

Er zijn meer verontruste geluiden over deze beroepenstructuur. Op de internetconsultatie ‘Wet vereenvoudiging beroepenstructuur psychologische beroepen’ (op 12 maart gesloten) kwamen meer dan 1.500 reacties binnen. Ook de NVO reageerde op deze internetconsultatie. De reactie van de NVO gaat vooral in op het voorgestelde deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog-generalist dat een onderscheidend beroep van de orthopedagoog-generalist moet zijn. In de loop van dit jaar wordt, naar aanleiding van dit wetsvoorstel, nog een internetconsultatie verwacht over de aanpassing van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de toelatingseisen voor de opleiding tot gz-psycholoog-generalist wordt geregeld. Ook op die internetconsultatie zal de NVO reageren. Zo vindt de NVO dat orthopedagogen ook in de toekomst moeten kunnen blijven instromen voor de opleiding gz-psycholoog net zoals psychologen toegang hebben tot de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Naast de NVO hebben nog meer organisaties zich sterk gemaakt voor de orthopedagoog(-generalist). Een greep uit de reacties: