NVO Nieuws 30-01-2024

Toekenning subsidie NVO Onderzoeksfonds (ronde 2 - 2023)

De NVO heeft in november 2023 een subsidie van €25.000 toegekend aan het onderzoeksvoorstel met de titel: ‘Lees- en spellingbeleving van kinderen met en zonder dyslexie’.

Het onderzoeksteam bestaat uit Sanne van der Ven, Jojanneke van der Beek, Judi Dams, Eva van de Weijer-Bergsma en Elise de Bree.

Er is voor dit onderzoek gekozen omdat…

In onze geletterde maatschappij is het erg lastig als je niet goed kunt lezen en spellen. Kinderen met dyslexie (ernstige en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen) ervaren dat al op school. Het is niet fijn om steeds als laatste klaar te zijn, niet te snappen wat er in je boek staat, of iets verkeerds te zeggen als je in de klas de leesbeurt krijgt. Daarom ervaren veel kinderen met moeilijkheden in het lezen en spellen ook sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld, angst, vermijdingsgedrag en somberheidsklachten. Deze nare gevoelens en gedachten beginnen vaak al op jonge leeftijd. De klachten belemmeren het kind in het dagelijks leven, maar ook in de verdere lees- en spellingontwikkeling.

Het is dus belangrijk voor kinderen met lees- en spellingproblemen dat hun leerkrachten en begeleiders aandacht te hebben voor hoe zij het lezen en spellen beleven. Deze opbrengsten uit dit onderzoek geven professionals in de praktijk meer handvatten voor het goed onderzoeken en begeleiden van deze kwetsbare groep kinderen.

> Lees hier meer informatie over het onderzoek op ikkanhet.nl