NVO Nieuws 16-03-2023

Toekenning subsidie NVO Onderzoeksfonds (ronde 1)

De NVO heeft in maart 2023 een subsidie van 25.000 euro toegekend aan het onderzoeksvoorstel van Renate Buisman met de titel: ‘Vaderschap in de eerste 1000 dagen na een verleden van kindermishandeling: een gemengde methoden onderzoek naar stress, welzijn en opvoedgedrag.’ 

Renate werkt als universitair docent forensische gezinspedagogiek bij de Universiteit Leiden en houdt zich bezig met verschillende soorten pedagogisch onderzoek rondom de intergenerationele overdracht van kindermishandeling.

Er is voor dit onderzoek gekozen omdat…

In dit onderzoek wordt gekeken of de dagelijkse fluctuatie in stress samenhangt met opvoeding en het welzijn van vader en kind. Er wordt onderzocht of dit leidt tot een verminderd mentaal welzijn en verhoogde stress, met name opvoedstress, bij vaders die zelf een verleden van kindermishandeling hebben. Er is veel nog veel onbekend over intergenerationele overdracht van kindermishandeling en opvoedstress bij vaders, het onderzoek wat er ligt is voornamelijk gericht op moeders. Dit onderzoek zal een eerste stap zijn naar meer kennis over vaderschap in relatie tot een verleden van kindermishandeling en ‘vaders’ meer op de kaart gaan zetten.

Die eerste 1000 dagen zijn ontzettend belangrijk, zowel voor de ontwikkeling van het kind als de ontwikkeling van de vader. Zo blijkt uit onderzoek dat ouders in deze fase, omdat er een grote verandering gaande is, het meeste open staan om naar zichzelf te kijken. Dit moet handvatten gaan bieden voor interventies zodat er beter ingezet kan worden op preventie van kindermishandeling. Gezien behandelen van kindermishandeling ontzettend lastig blijkt in de praktijk.

Renate: “Ik hoop vooral dat het ons meer inzicht gaat geven en meer aandacht gaat geven, om vaders meer op de kaart te zetten. Dat er meer aandacht is voor vaders, maar ook dat vaders meer openheid durven te geven over de dingen waar zij tegenaan lopen.”