Nieuwe wetgeving voor zzp’ers uitgesteld tot 2021

Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er geen sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen en deze wet wordt daarom vervangen. De nieuwe wet zal per 2021 worden ingevoerd en moet enerzijds de echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, heeft een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd met een nadere uitwerking van het plan:

  1. Minimumtarief voor bescherming van de onderkant van de arbeidsmarkt (€16/u)
  2. Opdrachtgeversverklaring voor meer duidelijkheid over zelfstandigheid
    • geeft o.b.v. antwoorden op vragen over de samenwerking aan of een zzp’er zelfstandig is;
    • vrijwillig te beantwoorden in een webmodule , door de opdrachtgever.
  3. Zelfstandige en opdrachtgever kunnen een zelfstandigenverklaring maken, waarin ze aangeven geen arbeidsovereenkomst aan te willen gaan.

Momenteel handhaaft de Belastingdienst alleen als er sprake is van kwaadwillendheid. In dat geval is er een situatie van schijnzelfstandigheid die opzettelijk blijft voortbestaan.

Vanaf 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als een opdrachtgever een eerdere aanwijzing van de Belastingdienst niet heeft opgevolgd, zelfs als er géén sprake is van kwaadwillendheid.