Modelovereenkomst zelfstandig gevestigde

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers (zelfstandig gevestigde) kan het onduidelijk zijn of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In de Wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'er) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Met een modelovereenkomst kan dit worden voorkomen.

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf beoordelen of er sprake is van loondienst. In veel gevallen is het duidelijk dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Een modelovereenkomst hoeft u alleen te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst.

Alle modelovereenkomsten worden gepubliceerd op de internetsite van de belastingdienst en voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Bij alle modelovereenkomsten zit een toelichting waarin u kunt lezen voor welke situatie de overeenkomst is bedoeld. Zolang u samenwerkt volgens deze modelovereenkomsten, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

NB Gebruik één van de algemene modelovereenkomsten die op de site staat.