Wat is het beleid van de NVO als het gaat om thuiszittende leerlingen?

De NVO gaat het vraagstuk thuiszitters aan het hart; niet alleen onze leden zijn er actief op, ook op verenigingsniveau is het al jaren één van onze speerpunten. Als NVO willen we onze bijdrage leveren om thuiszitten te voorkomen en om te zorgen dat leerlingen die thuis zitten weer een passende plek vinden. 

We willen het liefst dat alle kinderen naar school gaan. Dat ze zich daar prettig en veilig voelen en zich in alle opzichten optimaal kunnen ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dat probleemloos. In sommige situaties is het lastiger. Dan kan een interventie van een orthopedagoog helpen. En er zijn óók situaties waarin we met elkaar moeten concluderen dat de combinatie van dít kind en een schoolse situatie niet past. Dat zijn gelukkig uitzonderingssituaties, maar ze zijn er wel en ze hebben het recht gezien en erkend te worden.