Manifest 1001 Kritieke Dagen

Afbeelding: 1001 kritieke dagen

De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Daarom is juist in die periode informatie en begeleiding aan ouders en baby’s van groot belang. Inmiddels is ook aan een groot aantal beroepsverenigingen, belangenorganisaties, wetenschappers en andere belangstellenden gevraagd dit initiatief te ondersteunen. Hoe meer draagvlak, des te groter de kans dat gemeenten bereid zijn te gaan en blijven investeren in de cruciale eerste 2 jaar van kinderen én daarvoor al, in de periode van kinderwens tot zwangerschap.

Zeg JA tegen het belang van 1001 Kritieke Dagen
De NVO heeft samen met het NIP, DAIMH en de Stichting Babywerk het initiatief genomen om dit Manifest onder de aandacht te brengen over het belang van de eerste 1001 dagen van een kind. Veel verenigingen, organisaties en professionals hebben inmiddels hun steun uitgesproken. In oktober 2015 is het Manifest tijdens de Voor de Jeugd Dag in oktober 2015 aangeboden aan de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren. Er zijn al diverse gemeenten die het Manifest hebben onderschreven en er mee aan de slag (willen) gaan.


Wilt u ook het Manifest onderschrijven en breed draagvlak creëren voor de uitgangpunten van 1001 Kritieke Dagen?
Dat kan, vul hier het formulier in. Uw naam/organisatie wordt dan toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars. Bent u een vereniging of koepel, dan kunnen wij uw logo er ook bij plaatsen. Met onderschrijven geeft u aan mee te willen werken aan de landelijke uitwerking en implementatie van het Manifest 1001 Kritieke Dagen.


Wat doet de NVO met mede-initiatiefnemers?

Gesprek gehad met de Gezondheidsraad (november 2016) nadat staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Gezondheidsraad gevraagd heeft om advies uit te brengen over de gevolgen van jeugdtrauma’s en onveilige hechting op de latere gezondheid.

Een expertmeeting georganiseerd (juni 2016) met onderzoekers en specialisten om een vertaalslag te maken van de wetenschappelijke onderbouwing bij 1001 Kritieke Dagen, die bruikbaar is voor gemeenten.


Nuttige links

  • Lees hier het Position Paper Gezonde, kansrijke en veilige generatie
  • Bekijk hier het Manifest 1001 Kritieke Dagen.
  • Bekijk hier wie het Manifest al hebben onderschreven.
  • Bekijk het Engelse Manifest op de website van 1001 Critical Days.
  • Lees hier meer over het Manifest 1001 kritieke dagen.
  • Zie ook het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2017. Lees hier meer.