Valse dyslexieverklaringen tegengaan

8 september 2016 - Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij leren, lezen en schrijven moeten die ondersteuning ook in de toekomst krijgen. Maar onterechte dyslexieverklaringen zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Beroepsverenigingen en Kwaliteitsinstituten Dyslexie kunnen de perverse prikkels, die het huidige systeem met zich meebrengt niet wegnemen; dat is uiteindelijk een politieke kwestie. Wel kunnen zij de kwaliteit van diagnose, onderzoek, behandeling en advies aan leerlingen, ouders én aan scholen bevorderen. Dat is de kern van de brief en Position Paper die NVO, NIP, NRD en KD donderdag 8 september samen aan de Tweede Kamer stuurden.

Beroepsverenigingen en Kwaliteitsinstituten willen dat bereiken door:

  • Registratie en herregistratie bij de registers van de beroepsverenigingen óf bij het BIG-register óf bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verplicht te maken voor professionals die dyslexieonderzoek doen en verklaringen afgeven;
  • De ontwikkeling van een visitatiesysteem dat gebruik maakt van de deskundigheid die de Kwaliteitsinstituten nu al hebben;
  • De ontwikkeling van een richtlijn dyslexie voor professionals, die een handvat biedt voor onderzoek naar- en begeleiding van- alle groepen kinderen die ondersteuning nodig hebben. Het huidige protocol dyslexie is een goede aanzet, maar is alleen gericht op kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.


Voor de uitwerking hiervan zijn de Beroepsverenigingen en Kwaliteitsinstituten mede afhankelijk van financiering van de Rijksoverheid.

De Tweede Kamer zou 15 september debatteren over valse dyslexieverklaringen. Dit naar aanleiding van de reactie van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) (31332-72) op het VARA-programma Rambam waarin te zien was  dat het verkrijgen van een dyslexieverklaring redelijk eenvoudig lijkt te zijn. Gisteren werd echter bekend dat dit Algemene Overleg voor onbepaalde tijd is uitgesteld.