Dyslexie

Dyslexie is een beperking in het goed kunnen lezen en spellen. Het is essentieel voor hun functioneren en (latere) participatie en dat kinderen zo goed mogelijk leren lezen en spellen. Achterstanden moeten dan ook zo snel mogelijk worden gesignaleerd en waar mogelijk weggewerkt. Daarin hebben zowel scholen als zorgaanbieders een taak. Pedagogen leveren daaraan zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp (en soms ook in de ggz en langdurige zorg) een bijdrage.

Wat doet de NVO?

De NVO behartigt samen met het NIP de belangen van pedagogen en psychologen die zich bezighouden met diagnostiek en behandeling van dyslexie. Zo hebben wij als beroepsverenigingen regelmatig contact met het ministerie van OCW, VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • In een brief van 7 juli 2017 van het Ministerie van OCW aan de Tweede Kamer over het aanpakken van onnodige diagnoses, wordt uitgebreid ingegaan op het initiatief van de NVO met NIP en het NKD om een dyslexie richtlijn te ontwikkelen. In de brief wordt het initiatief ondersteunt.
  • De NVO stelde in 2016, samen met het NIP en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie een position paper op; in februari 2017 stuurden de organisaties dit (nogmaals) naar de Tweede Kamer, samen met een begeleidende brief;
  • De NVO ontwikkelde in 2014, samen met het NIP, het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en de NVLF (Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie) voor gemeenten een factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) Jeugd ontwikkeld;
  • NVO, NIP en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie stelden in 2013 voor ernstige enkelvoudige dyslexie het 'protocol 2.0' op.

De NVO heeft, samen met het NIP, een bestand van deskundigen op het gebied van dyslexie.

Nuttige links
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Dyslexie Centraal