Welke gegevens zijn van belang?

In uw dossier moeten minimaal gegevens staan betreft:
-Gevolgde (geaccrediteerde) scholing
-Intervisie (presentielijsten)
-Werkgeversverklaring