College van Toezicht CvT 22-03 29-11-2021

CvT 22-03 | Klacht niet ontvankelijk: Klager heeft dezelfde klacht ingediend bij een van de drie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

Nadat het College de onderhavige klacht in behandeling heeft genomen, blijkt dat klager dezelfde klacht eveneens heeft ingediend bij een van de drie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg.

Artikel 12 tweede lid van het Reglement voor het College van Toezicht en het College van Beroep bepaalt dat als blijkt dat dezelfde klacht reeds is ingediend bij een andere tuchtrechtelijke instantie, het College besluit dat de klacht niet ontvankelijk is. Hiervan is in dit geval sprake.