College van Beroep CvB 22-01 06-09-2022

CvB 22-01 | Beroep tegen niet-ontvankelijkheid: dezelfde klacht al elders ingediend

Klager gaat in beroep tegen het besluit van het College van Toezicht om zijn klacht niet ontvankelijk te verklaren. Klager heeft dezelfde klacht namelijk ook ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG), en deze is daar in behandeling genomen.

Klager stelt dat het niet dezelfde klacht betreft, omdat hij de klacht bij het RTG heeft ingediend tegen verweerster vanwege haar registratie als psychotherapeut, en bij het College van Toezicht in relatie tot haar registratie als orthopedagoog bij de NVO.

Het College van Beroep overweegt dat het bij de toepassing van artikel 12, tweede lid van het Reglement voor het College van Toezicht en het College van Beroep niet gaat om hoe degene tegen wie de klacht wordt ingediend geregistreerd staat, maar om de inhoud van de klacht.

De klachten luiden inhoudelijk hetzelfde.

Het College van Beroep oordeelt dan ook dat het College van Toezicht op de goede gronden is gekomen tot de niet-ontvankelijkheid van de klacht. Het beroep is ongegrond.