College van Toezicht CvT 18-08 13-05-2019

CvT 18-08 | De betrokken pedagoog heeft terecht een volledig dyslexieonderzoek laten uitvoeren bij klagers zesjarige zoon, de pedagoog was niet verplicht om daarbij het dyslexieprotocol te volgen

Klager en zijn echtgenote wilden weten of hun zesjarige zoon dyslexie heeft. De pedagoog laat in 2018 bij klagers zoon de test 3DM dyslexie afnemen. Het College overweegt dat op basis van alleen deze test de diagnose dyslexie niet kan worden gesteld. Hiervoor is meer informatie nodig, zoals onderzoek naar aandoeningen die mogelijk contraproductief zijn en co-morbiditeit. De pedagoog heeft hier zorgvuldig gehandeld.

De pedagoog heeft voorts de juiste betekenis gehecht aan een eerder in 2016 afgenomen intelligentieonderzoek bij klagers zoon.

Verweerster was voorts niet verplicht om het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 toe te passen. Het protocol bevat geen wettelijke voorschriften en een professioneel handelend pedagoog mag hiervan gemotiveerd afwijken. De pedagoog heeft het protocol en de bijbehorende richtlijn wel gevolgd wat betreft het diagnostisch proces. Artikel 9, derde lid van de Beroepscode 2017 is juist toegepast.