College van Beroep CvB 19-03 05-11-2019

CvB 19-03 | Pedagoog heeft op de juiste wijze gehandeld bij de uitvoering van een dyslexieonderzoek

In deze zaak heeft de orthopedagoog na het dyslexieonderzoek bij de zoon van appellant de diagnose uitgesteld omdat de uitkomst niet duidelijk was.

Klager gaat in beroep. Hij herhaalt zijn klachten in eerste aanleg. Deze hielden in dat de orthopedagoog verschillende fouten zou hebben gemaakt bij de uitvoering van het dyslexieonderzoek. Daarnaast stelt hij dat er sprake is van belangenverstrengeling, vanwege de relatie van de orthopedagoog met de eigenaar van de organisatie waar zij werkte.

Klager kon de beroepsgronden niet nader onderbouwen. De beroepsgronden zijn gemotiveerd weersproken door de orthopedagoog. Het College van Beroep heeft de zaak schriftelijk behandeld.

De klacht over belangenverstrengeling werd niet ontvankelijk verklaard omdat dit een nieuwe klacht betrof. De overige beroepsgronden werden door het College ongegrond verklaard.

Het College van Beroep bevestigt de uitspraak van het College van Toezicht.