College van Toezicht CvT 16-07 31-05-2017

CvT 16-07 | Rapportage dyslexie voldoet aan voorwaarden

Klager benadert de pedagoog telefonisch met het verzoek een dyslexieonderzoek te doen bij zijn meerderjarige dochter die in Engeland woont. De pedagoog doet dit onderzoek en een persoonlijkheidsonderzoek. De pedagoog stelt een verkorte weergave op van haar bevindingen.

Het College overweegt dat de pedagoog terecht de mogelijke didactische verwaarlozing van de dochter op de basisschool buiten beschouwing heeft gelaten in haar rapportage. De pedagoog hoefde ook geen specifieke zinssnede te verwijderen.