College van Beroep CvB 17-04 09-04-2018

CvB 17-04 | Klacht over rapportage na dyslexieonderzoek, houding verweerster en zorgvuldigheid in gegevensgebruik

De pedagoog heeft een dyslexie-onderzoek gedaan bij de 18-jarige dochter van appellant.

Het CvB constateert dat de rapportage naar het verkeerde adres is gestuurd ondanks aanleveren van het juiste adres door vader. Dat appellant uit de rapportage leest dat zijn dochter op 11-jarige leeftijd zou functioneren is een interpretatie van appellant, die geen steun vindt in de rapportage. Het CvB vindt geen steun voor de veronderstelde bagatelliserende uitspraken van verweerster over enkele omstandigheden in het leven van de dochter in het verslag van de betreffende zitting. De pedagoog heeft het CvB een lijst overhandigd van de vele telefoontjes en mails van appellant. Zij heeft dit als zeer belastend ervaren. 

Het CvB concludeert dat appellant verweerster vele malen vaker heeft benaderd dan hij zelf heeft gesteld. Niet alleen van de professional, maar ook van de cliënt wordt verwacht dat deze de algemene fatsoensregels voor het intermenselijk verkeer eerbiedigt.

De verzending van de rapportage naar een verkeerd adres is onzorgvuldig, maar het CvB acht dit onvoldoende voor een maatregel.