College van Toezicht CvT 16-01 14-07-2016

CvT 16-01 | Zorgen om de veiligheid van het kind? Mag de pedagoog Veilig Thuis en de huisarts informeren zonder toestemming van moeder?

De pedagoog neemt zonder toestemming van klaagster contact op met de vader van haar kind, de advocaat van de vader, Veilig Thuis en de nieuwe hulpverlener. De vader heeft geen gezag. Hiermee heeft de pedagoog haar geheimhoudingsplicht geschonden.

De pedagoog heeft geen behandelplan opgesteld en geen behandelovereenkomst met klaagster gesloten. Er zijn ook geen schriftelijke afspraken gemaakt over rapporteren, financiën en het evalueren van de behandeling.