College van Beroep CvB 16-03 27-03-2017

CvB 16-03 | Zorgen om de veiligheid van het kind? Mag de pedagoog Veilig Thuis en de huisarts informeren zonder toestemming van moeder?

De pedagoog gaat in beroep tegen de beslissing van het CvT dat zonder toestemming informatie is verstrekt aan derden en tegen de beslissing dat een behandelplan ontbreekt, ook na verzoek daarom. 

Het CvB oordeelt dat de pedagoog geen toestemming nodig had van klaagster om contact te hebben met Veilig Thuis. Ook de huisarts en de nieuwe hulpverlener zijn door haar benaderd. Bij deze personen bestond geen rechtstreekste betrokkenheid en hier was wel toestemming van klaagster vereist. Er was sprake van een conflict van plichten en het CvB vindt het navolgbaar dat zij de conclusie heeft getrokken dat zwijgen aan haar kant schade aan het kind zou kunnen berokkenen. 

Ook acht het CvB het navolgbaar dat de pedagoog klaagster achteraf niet heeft geïnformeerd. Ten aanzien van het behandelplan oordeelt het CvB dat de pedagoog uit eigen beweging en vanuit haar eigen professionaliteit een behandeltraject moet starten met een vastgestelde opdracht en behandelplan.