College van Toezicht CvT 15-03 08-06-2016

CvT 15-03 | Moet de pedagoog ouders vooraf informeren als hij zelf geen hoofdbehandelaar (regiebehandelaar) is?

De pedagoog onderzoekt het kind van klaagster na verwijzing door de huisarts vanwege concentratieproblemen, dwangmatige handelingen, tics en woedeaanvallen van het kind. Het onderzoek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar (een gezondheidszorgpsycholoog Wet BIG). 

Het College overweegt dat de pedagoog de positie van de hoofdbehandelaar onvoldoende duidelijk heeft gemaakt aan klaagster. De pedagoog heeft daarnaast niet goed gecommuniceerd met klaagster over de conclusies in haar eindrapportage. Zij heeft hiervoor onvoldoende de tijd genomen.