College van Beroep CvB 16-02 26-11-2016

CvB 16-02 | Moet de pedagoog ouders vooraf informeren als hij zelf geen hoofdbehandelaar (regiebehandelaar) is?

De pedagoog gaat in beroep. Het college overweegt dat de rol van GZ-psycholoog beter toegelicht had kunnen worden en bevestigt het oordeel van het CvT. In beroep stelt de pedagoog dat zij wel heeft gereageerd op het verzoek van klaagster ten aanzien van het incident. 

Echter, de pedagoog had moeten afleiden dat het incident van groot belang was voor klaagster en zij had duidelijk moeten maken wat zij met deze voorkennis tijdens het onderzoek zou doen. Over de rapportage, overhandiging en bespreking ervan overweegt het CvB dat de conclusies weinig genuanceerd zijn omschreven en dat de pedagoog meer oog had moeten hebben voor de mogelijk grote impact op klaagster. 

Hoewel het werk van de pedagoog inhoudelijk aan de zorgvuldigheidsvereisten van de beroepscode voldoet, heeft het ontbroken aan een goede communicatie rondom de stappen in het onderzoek en de rapportage. Hierin heeft zij onzorgvuldig gehandeld.