College van Toezicht CvT 15-01 10-12-2015

CvT 15-01 | Voldoet algemene toestemming van ouders als zij hun kind bij een school aanmelden om testresultaten van dat kind intern op school te bespreken?

De pedagoog voert een screening uit bij het kind van klagers vanwege ASS-kenmerken (Autisme Spectrum Stoornis). Dit gebeurt op verzoek van de VSO-school (Voortgezet Speciaal Onderwijs) van het kind. 

Het College overweegt dat de pedagoog de voorlopige resultaten van de screening ten onrechte heeft besproken met derden zonder toestemming van klagers. Hierdoor konden klagers het blokkaderecht niet inroepen. Dat de pedagoog zich onder druk gezet voelde door klagers doet hier niet aan af.