College van Beroep CvB 16-01 04-07-2016

CvB 16-01 | Voldoet algemene toestemming van ouders als zij hun kind bij een school aanmelden om testresultaten van dat kind intern op school te bespreken?

De pedagoog gaat in beroep. Het CvB oordeelt dat de pedagoog een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de rechten van de ouders en de gang van zaken tijdens het onderzoek besproken wordt. 

Het CvB oordeelt dat de ouders onvoldoende op de hoogte zijn gesteld van hun rechten bij aanvang van het onderzoek en de pedagoog heeft de ouders geen inzage in de onderzoeksrapportage gegeven voordat deze gedeeld werd met de mentor en andere ondersteunende medewerkers. 

Het CvB neemt bij de beoordeling van het handelen van de pedagoog in aanmerking dat zij nog maar kort na haar afstuderen werkzaam was en zij als beginnend professional niet in de positie was om veel invloed uit te kunnen oefenen op de bepaalde vaste manier van handelen van de school.