College van Toezicht CvT 14-06 13-04-2015

CvT 14-06 | De rechter verplicht ouders hulp te zoeken bij o.a. hun ouderschap, mag de pedagoog informatie bij school inwinnen vóórdat zij met de ouders zelf heeft gesproken?

De vader van de kinderen van klaagster heeft bij beschikking van de rechtbank het eenhoofdig gezag over de kinderen. De rechter bepaalt in de beschikking dat de kinderen zo spoedig mogelijk weer voor therapie moeten worden aangemeld. 

De vader meldde de kinderen in december 2013 met een verwijzing van de huisarts aan bij de eerstelijns praktijk waar de pedagoog werkzaam is. Het College is van mening dat de pedagoog in deze situatie bevoegd was om onderzoek te verrichten ook al werkte zij in een eerstelijns praktijk. 

Uit de rapportage van de pedagoog valt echter niet af te leiden hoe zij de belangen van klaagster, de kinderen en de vader een plaats heeft gegeven en en op welke gronden zij haar positiekeuze ten aanzien van alle betrokkenen heeft bepaald. Voorts blijkt uit de rapportage onvoldoende op welke gronden de pedagoog haar uitspraken heeft gebaseerd.