College van Beroep CvB 15-02 09-11-2015

CvB 15-02 | De rechter verplicht ouders hulp te zoeken bij o.a. hun ouderschap. Mag de pedagoog informatie bij school inwinnen vóórdat zij met de ouders zelf heeft gesproken?

De pedagoog gaat in beroep. Het CvB concludeert dat de pedagoog geen recht heeft gedaan aan de dynamische context van een vechtscheiding, de wetenschap dat een volgende rechtszaak aanstaande was, de verschillende belangen die speelden en de rol die haar rapportage daarin zou kunnen spelen. 

Uit de rapportage blijkt niet op welke manier zij de belangen heeft afgewogen om tot haar conclusies te komen. De pedagoog meent ten onrechte dat een evaluatievraag geen onderzoeksvraag zou zijn. De pedagoog heeft zich niet aan de grenzen van haar opdracht gehouden. Zij heeft zich niet beperkt tot de vraag van de huisarts. 

De pedagoog heeft op basis van het dossier en het gesprek met de kinderen waarbij alleen de vader aanwezig was verregaande conclusies getrokken. Zij heeft niet de beperking van haar rapportage aangegeven.