College van Toezicht CvT 12-04 17-09-2014

CvT 12-04 | Mag een pedagoog, als moeder geen gezag heeft, alleen op verzoek van vader een gesprek voeren met de kinderen? En mag zij haar bevindingen delen met de gezinsvoogd?

De pedagoog deelt in 2012 in een gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) gegevens over het gezin van klagers. De Raad is sinds 2011 bij de kinderen van klagers betrokken en het gesprek met de pedagoog vindt plaats op initiatief van de Raad. 

Het College stelt vast dat de pedagoog klagers niet op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van het gesprek met de Raad. De pedagoog heeft ook nagelaten om klagers op de hoogte te stellen van haar beweegredenen om zonder voorafgaand overleg met hen de gegevens met de Raad te delen.