College van Toezicht CvT 12-02 31-10-2012

CvT 12-02 | In opdracht van de rechter coördineert de pedagoog een deskundigenonderzoek, neemt zij zorgsignalen voldoende serieus?

De pedagoog coördineert een deskundigenonderzoek dat in opdracht van de rechter wordt uitgevoerd door de instelling waar zij werkt. Het onderzoek betreft het gezag en de hoofdverblijfplaats van het kind van klaagster en haar ex-man. 

Het College is van mening dat de pedagoog de zorgsignalen serieus heeft genomen en betrokken in het onderzoek. De pedagoog heeft voorts de opdracht op zorgvuldige wijze beëindigd. De pedagoog weerlegt ook gemotiveerd de overige klachten van klaagster. 

De pedagoog heeft gehandeld zoals het een redelijk bekwaam en redelijk handelend pedagoog betaamt.