College van Beroep CvB 12-01 22-05-2013

CvB 12-01 | In opdracht van de rechter coördineert de pedagoog een deskundigenonderzoek, neemt zij zorgsignalen voldoende serieus?

Klager gaat in beroep. Het CvB bevestigt het oordeel van het CvT. Het College heeft niet kunnen constateren dat de pedagoog in casu buiten haar deskundigheid zou zijn getreden.

Verweerster heeft wel gereageerd op de aangeleverde documenten van appellante, het feit dat 1 brief is ondertekend met 'teamleider' mag niet tot de conclusie leiden dat de pedagoog verantwoordelijk was en de leiding had over het onderzoek van haar collega.