College van Toezicht CvT 11-17 19-09-2012

CvT 11-17 | De pedagoog moet structuur aanbrengen in en sturing geven aan een complexe relatie, o.a. door heldere verwachtingen en duidelijke afspraken

De pedagoog heeft de begeleiding uitgevoerd met een co-begeleider, ondanks dat de klager meerdere malen heeft aangegeven het daarmee niet eens te zijn. 

Bovendien heeft de pedagoog nagelaten om een plan van aanpak voor de begeleiding op te stellen en om over de begeleiding op begrijpelijke wijze informatie te verstrekken en om de opdracht voorafgaand duidelijk te formuleren. Ook kon de werkwijze van de pedagoog bij de klager de indruk wekken dat hij door haar niet in de gelegenheid werd gesteld om het recht op correctie uit te oefenen. 

Voorts heeft de pedagoog per mail de begeleiding eenzijdig opgezegd. Zij heeft aan de klager geen exemplaar van de eindrapportage gegeven omdat de klager niet alle rekeningen heeft voldaan.