College van Toezicht CvT 10-12 23-02-2011

CvT 10-12 | Twijfels aan onpartijdigheid pedagoog; onduidelijk wie cliënt is en behandeling en voorwaarden lopen door elkaar

De pedagoog is door klaagster benaderd voor begeleiding in een scheidingssituatie. De pedagoog heeft met de klaagster geen heldere afspraken gemaakt over wie de cliënt was of wie de cliënten waren. 

Klaagster is onvoldoende geïnformeerd over de beoogde werkwijze van de pedagoog. Ook heeft de pedagoog de geboden begeleiding met de klaagster niet geëvalueerd. De pedagoog zette gemaakte afspraken ten behoeve van de begeleiding in als voorwaarden waardoor de klaagster zich onder druk gezet voelde. Zij gaf klaagster de indruk van partijdigheid. 

De pedagoog heeft de grenzen van haar deskundigheid niet tijdig onderkend.