College van Beroep CvB 11-01 25-11-2010

CvB 11-01 | Twijfels aan onpartijdigheid pedagoog; onduidelijk wie cliënt is en behandeling en voorwaarden lopen door elkaar

De pedagoog gaat in beroep tegen de uitspraak van het CvT waarin zij een berisping opgelegd heeft gekregen. Het CvB oordeelt dat de pedagoog niet alsnog heeft aangetoond dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie cliënt was of waren. 

De geboden begeleiding is niet met klaagster geëvalueerd. De pedagoog geeft aan dat zij handelde in het belang van de kinderen en dat zij zich onder druk gezet voelde. Het College van Beroep oordeelt dat zij partij was geworden in het conflict. 

Een pedagoog moet tijdig reflecteren op de veranderende situatie en op de vraag of zij nog adequate begeleiding kan bieden, in casu is dat niet gebeurd.